Kde mě najdete?

 Toužimská 9, Plzeň 323 00

 

Telefon
+420 604 241 489
Facebook
www.facebook.com

Jaké nemoci léčím

 

Homeopatie léčí tělo jako celek. Pokud vás trápí nějaký problém, většinou se neobjevil jen tak. Už od narození nás tělo při každé nemoci upozorňuje, že něco není v pořádku. Do homeopatické léčby se zahrnují všechna onemocnění, která jste za svůj život prodělali. 

Stejně tak psychické rozpoložení hraje důležitou roli v našem životě. Rozchod, zklamání, stres, úzkost a mnohé další mají vliv na naše zdraví.

Homeopatická léčba se sestavuje tak, aby pokrývala všechny fyzické a psychické symptomy.

Klasická homeopatie je založena na postupném odléčování pacienta v čase. To znamená, že se postupně podávají homeopatika, která kopírují vývoj patologie. V ideálním případě bychom se měli léčbou dostat až k vlastní příčině onemocnění.

Během léčby tedy postupně dochází k odstraňování příčiny nemoci.

Pro představu uvádím střípek nemocí, které se dají pomocí homeopatie velmi dobře řešit: 

chronické nemoci tj. stále se opakující nemoci - záněty uší, angíny, záněty průdušek, dlouhodobé kašle, dlouhodobé rýmy,                                                                                                                                                                                               typické civilizační choroby - vysoký krevní tlak, cukrovka, astma, alergie, atopický ekzém, hemeroidy, bolesti páteře, kloubů (artritidy), tenisový loket, zatuhlost,                                                                                                                                  problémy s učením - různé formy dys - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie ..., poruchy řeči, problémové děti, ADHD, autismus, deprese, úzkosti, schizofrenie, léčení neplodnosti, kožní nemoci, lupenka, lupy, celulitida, prevence pro vznik závažných nemocí, odstranění vlivu dědičného zatížení a mnoho dalších.

Jak vypadá vstupní vyšetření

 

Vstupní vyšetření trvá v závislosti na závažnosti a době trvání onemocnění 1 - 2 hodiny. 

Jedná se o pohovor s klientem, během něhož vám budu klást dotazy týkající se jak vašeho zdravotního stavu, tak i dosavadního průběhu života.

Zjišťují se fyzické i psychické obtíže v současnosti a minulosti a okolnosti jejich výskytu.

Na základě všech těchto informací vám sestavím homeopatickou léčbu. Jedná se o poměrně náročný proces trvající cca 1 týden.

Následně vám zašlu homeopatické léky včetně pokynů k jejich užívání.
Po jejich dobrání následuje konzultace, na jejímž základě je vytvořen další léčebný postup.
Doba mezi dvěma návštěvami činí obvykle 3 měsíce.

Cílem homeopatické léčby je trvalá eliminace fyzických i psychických potíží pacienta  a postupné odstraňování příčiny problému.