Reklamační podmínky

Za e-book jako prodávající ručím zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy mě musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou e-mailu nebo písemnou formou. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy platbu, kterou jsem od vás obdržela. Pro vrácení platby použiji stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: tatanasiskova@gmail.com nebo písemnou formou pak na adresu , společně s prohlášením, že jako kupující odstupujete od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Bude vám zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.