Moje vzdělání

 

Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Dlouhou dobu pracuji v lékárně. Postupem času jsem si začala uvědomovat, že chronické nemoci našich klientů se klasickou léčbou nelepší. Ba naopak, léky jim přibývaly a oni si stěžovali na další a další neduhy. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se začala zajímat o alternativní léčebné metody. 

Jednou z alternativních metod byla homeopatie, která mě uchvátila hned po škole. Studovala jsem různé homeopatické směry. Navštěvovala jsem přednášky a kupovala si nové a nové knihy. Existuje mnoho odborných knih, ale informace se v nich spíše rozcházejí. Proto jsem se v roce 2012 přihlásila ke studiu na České škole klasické homeopatie pod vedením Pavla Opelky. Teprve při studiu jsem pochopila principy homeopatické léčby. 

Při léčbě svých klientů používám postklasickou homeopatii. Jedná  se o homeopatický směr vycházející z klasické homeopatie, ale s využitím poznání, že člověk se vyvíjí v prostoru a čase a to umožňuje velmi přesné stanovení léčby.

Při léčbě se řídím Etickým kodexem registrovaného homeopata.

 

Homeopatie je velmi rozsáhlý obor, který vyžaduje průběžné vzdělávání. 

Nadále navštěvuji postgraduální studium na České škole klasické homeopatie.

Pomocí homeopatie velmi často léčím děti s poruchou chování a autismem.  Abych tuto problematiku viděla i z jiného úhlu, absoluvovala jsem kurz Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy a okolí.