Je několik důležitých věcí, které si musíte uvědomit, než se začnete homeopatií léčit:

Homeopatie léčí jiným způsobem než klasické medicína.

Homeopatiky se nemůžete předávkovat, ale můžete spustit čistící proces těla, který nebudete umět sami dotáhnout do zdárného konce.

 

 

 

O homeopatii

Homeopatie je léčebná metoda vyvinutá německým lékařem Samuelem Hahnemannem   (1755-1843).

Je založena na tzv. zákonu podobnosti "similia similibus curentur", což znamená, ať podobné léčí podobné  (v řečtině homoios=stejný, pathos=utrpení, nemoc). V tom spočívá základní rozdíl mezi homeopatií a medicínou tradiční, alopatií.

Klasická léčba zpravidla potlačuje symptomy nemoci, což nevede k vyléčení pacienta. Prostřednictvím symptomů nás tělo upozoňuje na to, že něco není v pořádku. Pokud symptomy nemoci potlačíme, problém se objeví po čase jinde a s mnohem větší intenzitou. Naproti tomu homeopatickou léčbou se odstraní příčina problému a tím dojde k úplnému vyléčení.

Homeopatie se snaží léčit holisticky, tj. bere v úvahu celého jedince. Je založena na zásadě, že fyzické tělo a psychika člověka jsou natolik úzce propojeny, že není možné léčit jedno bez znalosti druhého. Při homeopatické léčbě se vždy léčí pacient jako celek.

Cílem homeopata je vybrat správné symptomy, které ho dovedou k vyléčení pacienta. Symptomy nám ukazují odchylku od zdraví. Ke každému člověku přistupuji individuálně a vybírám pro něho ten správný homeopatický lék. Pomocí homeopatik se postupně harmonizuje celé tělo.

Homeopatické léky se připravují z různých výchozích látek - z minerálů, rostlin, živočichů (např. ze včel), nebo z živočišných produktů (z hadích jedů, psího či delfíního mléka, atd.), ale také z chemických látek, které se osvědčily v tradiční medicíně (např. kortison). Jsou používány ve velmi vysokých ředěních, tudíž jsou bez jakékoliv toxicity a nevzniká na ně závislost. I to je v dnešní "přechemizované" době jedno z velkých pozitiv homeopatie.

Homeopatie je velmi účinná v léčbě jak akutních, tak chronických onemocnění.

ORGANISMUS JE VYBAVEN KOMPLEXNÍM OBRANNÝM MECHANISMEM, KTERÝ SE NEUSTÁLE VYROVNÁVÁ SE STRESY VŠEHO DRUHU, ANIŽ BYCHOM SI TOHO BYLI VĚDOMI. ORGANISMUS SE SNAŽÍ UDRŽET V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ROVNOVÁZE, KTERÉ JE V DANÝ OKAMŽIK SCHOPEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                    G. Vithoulkas

NejČastější typy homeopatické léčby

 

Nejrozšířenější je tzv. lékařská homeopatie, kterou k nám zavedla francouzská firma Boiron. Tato homeopatie používá v jednom čase více homeopatických léků, což odporuje základnímu homeopatickému pravidlu. Na léčbu akutních stavů má dobře popsané léky, ale vždy si vyberte pouze jedno homeopatikum. Nikdy neužívejte více homeopatik najednou. Pokud se změní symptomy nemoci, vyberte jiný homeopatický lék, který pokrývá nové symptomy.                                                                                  

Dalším typem homeopatické léčby je konstituční homeopatie. Konstituční homeopatie vychází z představy, že každý člověk zapadá do obrazu určitého homeopatického léku, takový lék se nazývá konstituční a po jeho podání se vyléčí všechny nemoci.

Klasická homeopatie vychází z předpokladu, že na zdraví člověka nemá vliv pouze stav jeho fyzického těla, ale i mentální a emoční rovina. Aby došlo k vyléčení je třeba respektovat všechny tyto roviny při sestavení léčby. Během léčby se postupně odstraňují vrstvy nemoci, až do úplného vyléčení nemocného.

Postklasická homeopatie sestavuje léčbu v závislosti vývoje patologie na čase. Podáváním léků se postupně pokrývají určité úseky našeho života, odléčují se nemoci a prodělaná traumata, která jsme si během života nastřádali.

Dalším typem je homeopatická léčba pomocí měření EAV. Jedná se o diagnostickou metodu, která měří elektrický potenciál v akupunkturních bodech těla. Metoda vychází z poznatku, že každý orgán se promítá do určitého bodu na povrchu těla. Pomocí přístroje se odhalí rušivá ložiska v organismu. Přístrojem se změří současný stav, tato metoda nebere v úvahu vývoj patologie. Vyšetření pomocí EAV pomůže najít oslabené části těla. Není možné pomocí EAV najít vhodné homeopatikum. Tato metoda nerespektuje odstranění příčiny nemoci.